Velkommen til Huset ved skoven.

HvS er godkendt som botilbud efter SEL § 107/108. Vi er endvidere godkendt med eget aktivitetstilbud efter SEL § 104.

Vi yder omfattende bostøtte til henviste borgere, der har forskellige udviklings- og tilknytnings handicaps, i individuelt tilrettelagte små bo- enheder, hvoraf nogle er enkeltmandsprojekter.

Vi skelner mellem, hvordan borgeren kan udvikle færdigheder, hvordan borgeren kan reguleres og hvordan borgerens sociale og mentale liv med andre kan tilrettelægges og tilgodeses.

Vi tilpasser os altid borgerens behov for støtte og arbejder hen imod at skabe ”En God dag” for alle.

HvS henvender sig med vore mindre bosteder til borgere i kommunerne, der er i målgruppen for en mere individuel og ”skræddersyet” indsats.