Målgruppe:

I HvS tilbyder vi bolig og bostøtte til voksne med svære forstyrrelser, hjerneskade, sygdom og diagnoser, der hæmmer deres liv, mentalt, kognitivt og funktionsmæssigt. En hæmning der på det erkendelsesmæssige plan har medført en social retardering i en eller anden grad.

Vores beboere har enten varige omfattende dysfunktioner, hvor de ikke mestre selvstændig livsførelse. Det er også borgere, der har brug for meget gradvis tillæring over længere tid, gennem regulering, træning og omsorg, for at tilnærme sig en mere selvstændig livsførelse.

 

Vores målgruppe er borgere, der er kendetegnet ved

  • Hjerneskade eller anden kognitiv dysfunktion
  • Psykiske diagnoser eller andre følelsesmæssige vanskeligheder
  • Dom til anbringelse på socialt botilbud
  • At være udviklingshæmmet