Værdigrundlag:  

I huset ved skoven bygger vi hovedsageligt vores hverdag på 3 værdier: 

  • FÆLLESSKAB
  • NÆSTEKÆRLIGHED
  • FORSTÅELSE

Ved FÆLLESSKAB mener vi, at alle borgere, medarbejdere samt ledelse er en del af et større fællesskab og har indflydelse på egen hverdag. Der er altså plads til individualitet, egne behov samt interesser. 

Vi dyrker fællesskabet på tværs af afdelingerne ved div. arrangementer, fællessupervisioner, undervisning og generel sparring hjælp hos hinanden. Vi sætter en ære i at “høre sammen” selv om vi til dagligt lever i selvstændige små huse/familier. 

Vi gør meget ud af at alle har ”En God Dag” (det skaber læringsrum og livfuldhed), hvor vi føler os glade, trygge, inkluderet og som en del af noget større. 

 

Ved NÆSTEKÆRLIGHED mener vi, at vi arbejder med hjertet. Vi er her fordi vi har lyst, og det er en livsstil for os. Vi ønsker ubetinget det bedste for hinanden i dagligdagen, og går gerne foran, for lige at vise det. 

I dagligdagen bliver det til ubetinget glæde/begejstring ved vores borgeres små finurligheder. Ønsket om at de skal have det godt (en god dag). Velviljen/interessen for vores kollegaer/hinanden, og at vi skal have det så godt vi kan i vores huse/familier (enheder).   

  

Ved FORSTÅELSE mener vi, at vi vil gøre en indsats for at forstå vores borgere, kollegaer og ledelse. Vi ved, hvorfor vi gør som vi gør, både teoretisk/fagligt samt personligt. Vi undervises løbende i det, ligesom alle supervisioner tager udgangspunkt deri. Forståelse er vores Faglighed 

Vi alle arbejder med personligt lederskab i vores arbejde, og har derfor behov for at “gå på opdagelse I” vores egen indre leder. 

Vi har fokus på egen andel af succes samt udfordringer, og reflekterer over egen praksis gennem sparring. Dette kræver en vis psykisk modenhed, da det i praksis betyder at kigge på sig selv før man peger fingre af andre. (Når pegefingeren peger ud, er der altid 3 fingre, der peger ind mod dig selv).