Værdier:

I huset ved skoven bygger vi hovedsageligt vores hverdag på de 3 værdier:

  • FÆLLESSKAB
  • NÆSTEKÆRLIGHED
  • FORSTÅELSE

Ved FÆLLESSKAB mener vi, at alle borgere, medarbejdere samt ledelse er en del af fællesskabet og har indflydelse på egen hverdag. Der er altså plads til individualitet, egne behov samt interesser.

Vi gør meget ud af at alle har ”En God Dag”, hvor de føler sig glade, trygge, inkluderet og som en del af noget større.

Ved NÆSTEKÆRLIGHED mener vi, at vi arbejder med hjertet. Vi er her fordi vi har lyst, og det er en livsstil for os.

 

Ved FORSTÅELSE mener vi, at vi vil gøre en indsats for at forstå vores borgere, kollegaer og ledelse. Vi ved hvorfor vi gør som vi gør, både teoretisk/fagligt samt personligt.

Det ved vi, fordi alle arbejder med personligt lederskab i vores arbejde.

Vi har fokus på egen andel af succes samt udfordringer og reflekterer over egen praksis gennem sparring.