Målgruppen

 

Vores målgruppe er borgere, der er kendetegnet ved

  • Hjerneskade eller anden kognitiv dysfunktion
  • Psykiske diagnoser eller andre følelsesmæssige vanskeligheder
  • Dom til anbringelse på socialt botilbud
  • At være udviklingshæmmet