Huset ved Skoven på fem lokaliteter

Vi tilbyder bolig og bostøtte til voksne med svære forstyrrelser, hjerneskade, sygdom og diagnoser, der hæmmer deres liv, mentalt, kognitivt og funktionsmæssigt, der på det erkendelsesmæssige plan har medført en social retardering i en eller anden grad.

HvS henvender sig med vore mindre bosteder til borgere i kommunerne, der er i målgruppen for en mere individuel og ”skræddersyet” indsats.

Vores beboere har enten varige omfattende dysfunktioner, hvor de ikke mestre selvstændig livsførelse, eller det er borgere der har brug for meget gradvis tillæring over længere tid, gennem regulering, træning og omsorg, for at tilnærme sig en mere selvstændig livsførelse.