Introduktion af atmosfæren og værdierne på HvS

HvS er kendetegnet ved at yde omfattende bostøtte til henviste borgere, der har forskellige udviklings- og tilknytnings handicaps, i individuelt tilrettelagte små bo- enheder, hvoraf enkelte er enkeltmandsprojekter.

Vi skelner mellem, hvordan borgeren kan udvikle færdigheder, hvordan borgeren kan reguleres og hvordan borgerens sociale og mentale liv med andre kan tilrettelægges og tilgodeses. Vi tilpasser os altid borgerens behov for støtte.

Dette forudsætter høj grad af individuel planlægning omkring den enkelte beboer, i en miljøterapeutisk struktur med forudsigelighed og dagsrytme, i et lille team af dygtige medarbejdere. Vi sikrer den enkelte respektfuldhed, fornødne tryghed, støtte og læring, med få og kendte støttepersoner.